Postani član društva

Naše življenje vsebuje različne oblike medčloveških odnosov:

- neosebne, kjer komuniciramo z osebami, ki jih komaj poznamo, npr. prodajalci v trgovini ali vozniki avtobusa.

- osebne, kjer v stiku z ljudmi izmenjujemo več čustev in predanosti, npr. s prijatelji in družino.

- ter skupnost, kjer imamo stik z večjo skupino posameznikov, običajno v okviru dela, življenja ali skupnih interesov.

Vsak odnos v katerega smo vključeni ima drugačen vpliv na naš svet. Ko delamo »sevo«, nesebično služenje, ko pripravljamo skupinske obroke, skrbimo za svoje telo in ustvarjamo vezi drug z drugim – vse to vpliva na materialni nivo, kako doživljamo življenje v praktični realnosti. Vse te aktivnosti ustvarjajo občutek udobja in topline, ki ga povezujemo s predanostjo višjemu namenu. Znotraj duhovnih organizacij je želja po združevanju zelo posebna, ker ljudje ki prakticirajo enake spiritualne prakse z veseljem delijo duhovne vrednote in prepričanja.

Duhovna skupnost ima pomembno vlogo na poti lastnega prebujenja. Preko duhovne skupnosti dobimo veliko spodbud in razumevanja od podobno mislečih ljudi, ki so morda že nekoliko pred nami in razumejo, kaj se dogaja z nami ter nas spodbujajo da nadaljujemo. Brez tega se ne bom mogli znebiti svojega Ega. Ravno tako pa lahko duhovna skupnost na nas ustvarja pritisk, ki ga moramo prenesti. Vztrajati moramo in razvijati neskončno sprejemanje in potrpežljivost. Guru Nanak nam v Japji-ju govorii, da ravno takšna potrpežljivost drži svet skupaj.

Komunikacija, podpora, skupno služenje, ustvarjanje v skupnosti – vse to so sestavine, potrebne da duhovna skupnost deluje. S svojim članstvom torej, po eni strani duhovno skupnost podpirate, po drugi strani pa njen obstoj služi vaši duhovni rasti. Vabim vas, da se nam pridružite.


Naloži pristopno izjavo >>>

Naloži statut društva >>>


Pripravila Anastasia Preložnik